BUDAPEST

1119 XI. ker. Bártfai u. 34.


Irodánk (Térkép
Tel: +36 1 371 16 20 
E-mail: office@mkpartners.eu

  • 22

Szakterületek

Az ügyvédi tevékenységről  szóló .2017. évi LXXVIII. törvénynek megfelelően ellátjuk megbízóink peres és peren kívüli képviseletét, jogi tanácsot adunk, szerződéseket, okiratokat és egyéb beadványokat készítünk, és ellátunk minden olyan egyéb feladatot, amelyre az ügyvédi törvény lehetőséget biztosít. 

Adatvédelem

Adatvédelem, vállalkozások adatkezelésével kapcsolatos jogi átvilágítás, és a jogi megfelelés támogatása (GDPR projektek).

Adójog

Szerződések, szerződési konstrukciók adójogi minősítése, állásfoglalások kérése, közreműködés feltételes adómegállapítás iránti eljárásokban, adóperekben ügyfelek képviselete.

Átvilágítások

Vállalkozások jogi átvilágítása pl. átalakulásokkal, akvizíciókkal összefüggésében.  Ingatlanokkal, ingatlanügyletekkel összefüggő jogi átvilágítás. Munkajogi audit. Jogi átvilágítás egyéb polgári, gazdasági, adatvédelmi, hatósági ügyekben.

Ingatlanjog

Telek-, lakásadásvételi szerződések készítése, ipari ingatlanok vásárlásával, eladásával, területrendezésével, hasznosításával kapcsolatos projektek, ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illeték tanácsadás, területrendezés, ingatlanok átminősítése,  társasházi alapító okiratok készítése. Ingatlanügyletekkel kapcsolatos komplex tanácsadás.

Ingatlanberuházások, akvizíciók, építési jog

Ingatlanberuházások teljes körű jogi hátterének biztosítása, ingatlanügyletekkel kapcsolatos átvilágítás. Tervezési és építőipari kivitelezési szerződések készítése, közreműködés építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban.

Kereskedelmi jog

Kereskedelmi szerződésrendszerek, belföldi és nemzetközi értékesítési szerződések, ügynöki szerződések, szállítási és fuvarozási szerződések elkészítése, tanácsadás és ügyintézés fogyasztóvédelemi és minőségtanúsítási ügyekben.

Követeléskezelés, követelésbehajtás

Közreműködés ügyfeleink követelés-portfóliójának felmérésében, értékelésében, követelésállomány kezelésével kapcsolatos döntések előkészítésében. Ügyfél képviselete követelésbehajtással kapcsolatos tárgyalások, peres, fizetési meghagyásos, végrehajtási, felszámolási eljárások során.

Munkajog

Munkaviszonyok, valamint egyéb foglalkoztatási viszonyok létrehozása és megszüntetése, szerződések, mintadokumentumok készítése, munkaszerződések felülvizsgálata, munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése, munkaügyi audit, munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése, képviselet munkaügyi jogvitákban, peres eljárásokban, kollektív szerződéssel, üzemi tanáccsal kapcsolatos feladatok.

Iratok külföldi hitelesítése

Iratok külföldi hitelesítésével kapcsolatos tanácsadás (kettős egyezmények, közjegyzői aláírás hitelesítés, apostille).

Perbeli képviselet

Klasszikus peres képviselet polgári, gazdasági, közigazgatási területeken. Peres képviselet munkaügyi, OEP megtérítési, kisajátítási, jellegbitorlási, hibás teljesítéssel kapcsolatos, szavatossági, termékfelelősségi, elszámolási, követelésbehajtási, tulajdonjogi, birtokjogi, felszámolási, adójogi ügyekben.

Szerzői jog és iparjogvédelem

Szoftverszerződések, licence-szerződések, tervezői szerződések készítése, egyéb szerzői jogi kérdésekben tanácsadás. Honlapokkal, web áruházakkal kapcsolatos adatvédelmi, egyéb tájékoztatók készítése. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  eljárásokkal (elsősorban védjegylajstromozás) kapcsolatos képviselet.

Szerződések elkészítése

Társasági szerződések, munkaszerződések, megbízási és vállalkozási szerződések, adásvételi szerződések, bérleti szerződések, forgalmazási szerződések, együttműködési szerződések, reklámszerződések, sugárzási szerződések, szoftverszerződések, gépkocsiflotta-kezelési szerződések, beszerzési szerződések, energiahordozókra vonatkozó szállítási szerződések, valamint egyéb szerződések elkészítése, véleményezése.

Társasági jog

Cégalapítási és cégmódosítási ügyek, társasági  szerződések, alapító okiratok és alapszabályok, belső ügyrendek (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, SZMSZ) elkészítése, tulajdonosi döntések előkészítése, végelszámolási ügyek lebonyolítása. Üzletrész- és részvényátruházás, vállalati átalakulások, vállalatfelvásárlások, vállalatok jogi átvilágítása.

Versenyjog és fogyasztóvédelem

Tanácsadás versenyjogi ügyekben, ügyletek minősítése kartelltilalmi, fúziókontroll, erőfölény szempontból. Kereskedelmi folyamatokra vonatkozó fogyasztóvédelmi tanácsadás, véleményezés. Képviselet, tanácsadás fogyasztóvédelmi hatóság, GVH előtt folyó, induló eljárásokban. Képviselet jellegbitorlási ügyekben.