BUDAPEST

1119 XI. ker. Bártfai u. 34.


Irodánk (Térkép
Tel: +36 1 371 16 20 
E-mail: office@mkpartners.eu

  • 11
  • 10
  • 9
  • 22

Szakterületek

  Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvénynek megfelelően tevékenységünk körében ellátjuk megbízóink peres és peren kívüli képviseletét, jogi tanácsot adunk, szerződéseket, okiratokat és egyéb beadványokat készítünk, és ellátunk minden olyan egyéb feladatot, amelyre az ügyvédi törvény lehetőséget biztosít. 

Adatvédelem

Adatvédelem, vállalkozások adatkezelésével kapcsolatos jogi átvilágítás és a jogi megfelelés támogatása (GDPR projekt).

Adójog

Szerződések, szerződési konstrukciók adójogi minősítése, állásfoglalások kérése, közreműködés feltételes adómegállapítás iránti eljárásokban, adóperekben ügyfelek képviselete. 

Átvilágítások

Vállalkozások jogi átvilágítása pl. átalakulásokkal, akvizíciókkal összefüggésben. Ingatlanokkal, ingatlanügyletekkel összefüggő jogi átvilágítás. Munkajogi audit. Jogi átvilágítás egyéb polgári, gazdasági, hatósági ügyekben. 

Ingatlanjog

Telek-, lakás-adásvételi szerződések készítése, ipari ingatlanok vásárlásával, eladásával, területrendezésével, hasznosításával kapcsolatos projektek, ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illetéktanácsadás, területrendezés, ingatlanok átminősítése, tanácsadás ipari parkokkal kapcsolatban, társasházi alapító okiratok készítése. Naprakész információ szolgáltatása az ország valamennyi regisztrált ingatlanáról, ingatlanügyletekkel kapcsolatos komplex tanácsadás. 

Ingatlan beruházások, akvizíciók

Ingatlanberuházások teljes körű jogi hátterének biztosítása, ingatlanügyletekkel kapcsolatos átvilágítás. 

Kereskedelmi jog

Kereskedelmi szerződésrendszerek, belföldi és nemzetközi értékesítési szerződések, ügynöki szerződések, szállítási és fuvarozási szerződések elkészítése, tanácsadás és ügyintézés fogyasztóvédelmi és minőségtanúsítási ügyekben. 

Követeléskezelés, követelés behajtás

Közreműködés ügyfeleink követelés portfóliójának felmérésében, értékelésében, követelésállomány kezelésével kapcsolatos döntések előkészítésében. Ügyfél képviselete követelés behajtással kapcsolatos tárgyalások, eljárások során. 

Munkajog

Munkaviszonyok valamint egyéb foglalkoztatási viszonyok létrehozása és megszüntetése, szerződések, minta dokumentumok készítése, munkaszerződések felülvizsgálata, munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése, munkaügyi audit, munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése, képviselet munkaügyi jogvitákban, peres eljárásokban, kollektív szerződéssel, üzemi tanáccsal kapcsolatos feladatok. 

Nemzetközi magánjog

Jog-összehasonlító elemzések készítése, kollíziós problémák feloldása, tanácsadás az alkalmazandó joggal kapcsolatban, iratok külföldi hitelesítésével kapcsolatos tanácsadás (kettős egyezmények, apostille). 

Perbeli képviselet

Klasszikus peres képviselet.

Szerzői jog és iparjogvédelem

Szoftverszerződések, licence-szerződések, tervezői szerződések készítése, egyéb szerzői jogi kérdésekben tanácsadás. MSZH eljárásokkal (védjegylajstromozás stb.) kapcsolatos képviselet. Képviselet jellegbitorlási ügyekben. 

Szerződések elkészítése

Társasági szerződések, munkaszerződések, megbízási és vállalkozási szerződések, adásvételi szerződések, bérleti szerződések, forgalmazási szerződések, együttműködési szerződések, reklám-, szoftverszerződések, valamint egyéb szerződések elkészítése, véleményezése. 

Társasági jog 

Cégalapítás, társasági és szindikátusi szerződések, alapító okiratok és alapszabályok, belső ügyrendek (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, SZMSZ) elkészítése, üzletrész- és részvényátruházás, vállalati átalakulások, vállalatfelvásárlások, vállalatok jogi átvilágítása. 

Versenyjog és fogyasztóvédelem

Tanácsadás versenyjogi ügyekben, ügyletek minősítése kartelltilalmi, fúziókontroll szempontból, kereskedelmi folyamatokra vonatkozó fogyasztóvédelmi tanácsadás, véleményezés; képviselet, tanácsadás fogyasztóvédelmi hatóság, GVH előtt folyó, induló eljárásokban.