BUDAPEST

1119 XI. ker. Bártfai u. 34.


Irodánk (Térkép
Tel: +36 1 371 16 20 
E-mail: office@mkpartners.eu

 • 20

 • 2019. január 7.

  A túlóraszabályok változása

  A munka törvénykönyvének (Mt.) 2019. január 1-jei módosítása elsődlegesen a munkaidő- és pihenőidővel kapcsolatos rendelkezéseket érintette. Az alábbiakban a rendkívüli munkaidővel (túlóra / túlmunka) kapcsolatos, leglényegesebb szabályokat ismertetjük.  

  Bővebben  

 • 2018. november 28.

  Cafeteria 2019

  2019. január 1-jétől jelentősen változnak az ún. cafeteria-juttatások adózási szabályai.   

  Bővebben  

 • 2018. oktober 31.

  Módosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény

  Az országgyűlés 2018. június és július havában módosította az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényt (Info tv.) A módosítás egyik fő célja az Info tv.-nek az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) való összhangba hozása volt.

  Bővebben  

 • 2018. oktober 9.

  Új szabályozást kapott az üzleti titok

  Az Európai Unió egy 2016-os irányelve alapján az Országgyűlés új törvényt fogadott el az üzleti titokról (2018. évi LIV. törvény). A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) eddig is tartalmazta az üzleti titok szabályait, azonban azt személyiségi jogként kezelte, míg az uniós irányelv az üzleti titok védelmét az annak természetéhez jobban igazodó vagyoni jellegű rendelkezéseken keresztül valósítja meg. Az üzleti titok tehát a jövőben már egyértelműen vagyoni jogi jellegű védelmet élvez majd.

  Bővebben  

 • 2018. március 29.

  Változtak a CSOK igénylésének feltételei

  2018. március 15-én módosult a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) rendszere. Az igénylés egyszerűbb és gyorsabb lett, a CSOK igénybevételének lehetősége többek előtt nyílik meg. 

  Bővebben  

 • 2018. január 4.

  Módosult a munka törvénykönyve

  A munka törvénykönyvének (Mt.) 2018. január 1-jei módosítása – többek között – munkavédelmi célú változtatásokat tartalmaz, valamint kiterjeszti a munkavállalói képviselők körét is. 

  Bővebben  

 • 2017. oktober 10.

  Új adatvédelmi rendelet (GDPR) 2018-tól

   

  2018.05.25-től alkalmazandó az új Európai Uniós adatvédelmi rendelet a GDPR (General Data Protection Regulation), amely felváltja, illetve módosítja a hatályos Infó törvény (2011. évi CXII. tv.) és az Adatvédelmi Irányelv (95/46/EK irányelv) rendelkezéseit.

  Bővebben  

 • 2017. február 10.

  Kötelező törzstőkeemelés 2017. március 15-ig

  A Ptk.-t hatályba léptető törvény[1] törzstőkeemelési kötelezettséget ír elő azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft-ot

  Bővebben  

 • 2017. január 4.

  Egyszerű bejelentés a lakóépületek átalakításakor, bővítésekor

  Az Építési törvény [1] 2017. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében az építtető az Építési törvényben meghatározott lakóépület átalakítását, bővítését köteles bejelenteni a korábbi engedélyeztetés helyett.

  Bővebben  

 • 2016. december 6.

  Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetése

  Az építési folyamat egyes résztvevői 2017. január 1-jétől kötelesek felelősségbiztosítást kötni, amennyiben egyszerű bejelentéssel érintett lakóépülettel kapcsolatos tevékenységet végeznek. Az alábbiakban összefoglaljuk a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket.

  Bővebben  

 • 2016. oktober 19.

  Új lehetőségek a munkáltatói lakbértámogatásnál

  2017.01.01-től a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel biztosíthatnak a munkáltatók adómentesen lakhatási támogatást vagy szálláshelyet a munkavállalóik részére. A juttatás cafeteria keretében, vagy azon kívül is adható.

  Bővebben