BUDAPEST

1119 XI. ker. Bártfai u. 34.


Irodánk (Térkép
Tel: +36 1 371 16 20 
E-mail: office@mkpartners.eu

  • 20

Módosult a munka törvénykönyve

2018. január 4., csütörtök 09:27

Szerző: Dr. Fellegi Nándor

A munka törvénykönyvének (Mt.) 2018. január 1-jei módosítása – többek között – munkavédelmi célú változtatásokat tartalmaz, valamint kiterjeszti a munkavállalói képviselők körét is. 

Egészségi állapot változása

Az Mt. 2017. december 31-ig hatályos szövege szerint a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat.

2018. január 1-jétől a fenti rendelkezés kiegészült azzal, hogy a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást – az Mt. általános magatartási követelményei (pl. jóhiszeműség és tisztesség elve, méltányos mérlegelés elve stb.) figyelembevételével – megfelelően módosítani.

Munkakör-felajánlás / felmentés várandós munkavállaló esetén

Az Mt. továbbra is előírja, hogy

- a várandós munkavállaló részére egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha a várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig a munkakörében nem foglalkoztatható; valamint

- ha a várandós munkavállaló egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges, őt a munkavégzés alól fel kell menteni.

Újítás azonban, hogy a fenti munkakör-felajánlási / felmentési kötelezettség csak abban az esetben terheli a munkáltatót, ha a munkafeltételek, illetve a munkaidő-beosztás megfelelő módosítása (ld. fent) nem lehetséges.

Megváltozott munkaképességű személy

Az Mt.-módosítás meghatározza a „megváltozott munkaképességű személy” fogalmát. Eszerint megváltozott munkaképességű személy a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján

- akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű,

- aki legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,

- akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100%-os mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy

- rokkantsági ellátásban részesül.

Munkavállalói képviselők

2018. január 1-je óta az üzemi tanács tagja, az üzemi megbízott, valamint a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállaló képviselője mellett munkavállalói képviselőnek minősül a szakszervezeti tisztségviselő is. 

Az Mt. előírja, hogy a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén a munkaviszony helyreállítását kérheti a munkavállaló, ha a munkaviszony megszüntetésekor munkavállalói képviselő volt. A Mt.-módosítás indokolása szerint a változtatás célja, hogy a szakszervezeti tisztségviselő számára is biztosítsa a munkaviszony helyreállításával kapcsolatos igény érvényesítésének lehetőségét.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.