BUDAPEST

1119 XI. ker. Bártfai u. 34.


Irodánk (Térkép
Tel: +36 1 371 16 20 
E-mail: office@mkpartners.eu

  • 20

Kötelező törzstőkeemelés 2017. március 15-ig

2017. február 10., péntek 11:00

Szerző: Dr. Fellegi Nándor

A Ptk.-t hatályba léptető törvény[1] törzstőkeemelési kötelezettséget ír elő azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft-ot

Törzstőkeemelés

Azon kft., amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft-ot, köteles

-         a törzstőkéjét megemelni minimum 3.000.000,- Ft-ra vagy

-         ha a fentieket nem tudja teljesíteni: más társasági formává átalakulni, más társasággal egyesülni.

Bírság

Ha a társaság fenti kötelezettségét nem teljesíti 2017. március 15-ig, a cégbíróság 50.000,- Ft-tól 900.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

Költségek

Változásbejegyzési eljárás illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése mellett indítható.

Az eljárás illeték- és közzétételi költségtérítés-mentes, ha a tőkeemeléssel és a Ptk. hatálya alá rendeződéssel összefüggő változásokon túlmenően mást nem jelent be a társaság.

[1] A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.