BUDAPEST

1119 XI. ker. Bártfai u. 34.


Irodánk (Térkép
Tel: +36 1 371 16 20 
E-mail: office@mkpartners.eu

  • 20

Egyszerű bejelentés a lakóépületek átalakításakor, bővítésekor

2017. január 4., szerda 12:33

Szerző: Dr. Fellegi Nándor

Az Építési törvény [1] 2017. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében az építtető az Építési törvényben meghatározott lakóépület átalakítását, bővítését köteles bejelenteni a korábbi engedélyeztetés helyett.

A bejelentési kötelezettség az építési engedélyeztetési eljárást váltotta fel a korábbiakban a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépületek építése vonatkozásában. Az Építési törvény 2017. január 1-jei módosítása a meglévő épületeket érintő tevékenységekre is kiterjesztette a bejelentési kötelezettséget.

A hatályos Építési törvény szerint az építtető a kivitelezés tervezett megkezdése előtt 15 nappal elektronikus úton köteles bejelentést tenni az alábbi építési tevékenységek végzése esetén:

-           műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése;

-           a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű, műemléknek nem minősülő lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása;

-           a fenti építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

 A fentiek bejelentéséhez az egyszerű bejelentésről szóló kormányrendeletben [2] meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni, valamint az építési tevékenység kapcsán az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.

 Az új lakóépület felépítéséhez hasonlóan, az átalakítást és a bővítést is a bejelentéstől számított 10 éven belül kell megvalósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni az építésfelügyeleti hatóságtól [3].

 A hatósági bizonyítványért az alábbiak szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

A bejelentéstől számított évek számaFizetendő igazgatási szolgáltatási díj
0-3díjmentes
3-4200 000 forint
4-5400 000 forint
5-6600 000 forint
6-7800 000 forint
7-81 000 000 forint
8-91 200 000 forint
9-101 400 000 forint

 Bővítés esetén, ha a bejelentéstől számított 10 éven belül a meglévő lakóépület bővítését nem valósítják meg, akkor az építési tevékenységgel érintett építményrészt a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.

[1] Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

[2] A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

[3] 2016. december 31-ig a hatósági bizonyítvány kiállítását az építésügyi hatóságnál lehetett kérelmezni.

 Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.