BUDAPEST

1119 XI. ker. Bártfai u. 34.


Irodánk (Térkép
Tel: +36 1 371 16 20 
E-mail: office@mkpartners.eu

  • 20

Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetése

2016. december 6., kedd 10:29

Szerző: Dr. Fellegi Nándor

Az építési folyamat egyes résztvevői 2017. január 1-jétől kötelesek felelősségbiztosítást kötni, amennyiben egyszerű bejelentéssel érintett lakóépülettel kapcsolatos tevékenységet végeznek. Az alábbiakban összefoglaljuk a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket.

Tervezők

2017. január 1-jétől a tervezők kötelesek felelősségbiztosítást kötni, ha tevékenységük egyszerű bejelentéshez kötött épületet érint.

A tervezőket érintő lényeges jogszabályi rendelkezés, hogy a Kivitelezési Kódexben[1] meghatározottakon túlmenően, 2017. január 1-jétől az egyszerű bejelentés (e-napló készenlétbe helyezésének) további feltétele, hogy a tervező az e-naplóba feltöltse az alábbi iratokat:

-           kivitelezési dokumentáció,

-           tervező nyilatkozata a tervezői felelősségbiztosítás kötvényszámáról és a biztosító nevéről, valamint

-           a tervezői felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet fennállását tanúsító, biztosító által kiadott igazolás.

Fővállalkozó kivitelezők

A 2017. január 1-jét követően kötött kivitelezési szerződés alapján a kivitelezés nem kezdhető meg, ha a fővállalkozó kivitelező nem rendelkezik a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben[2] meghatározott kötelező felelősségbiztosítással.[3]

Amennyiben a kivitelezést megkezdik, és a kivitelezés során az építésfelügyeleti hatóság a kötelező felelősségbiztosítás hiányát észleli, megtiltja a kivitelezési tevékenység további folytatását.

*

A kötelező tervezői / kivitelezői felelősségbiztosítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályi előírásokat az alábbi táblázat összegzi:

 

Az építtetővel szerződéses kapcsolatban álló építész vagy más szakági tervező

Fővállalkozó kivitelező

Biztosítás tárgya

A vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenység körében okozott kár megtérítése.

A vállalt építőipari kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére.

Biztosítási szerződés megkötésének határideje

Legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor.

Legkésőbb a munkaterület átadásakor.

Fedezetnyújtás határideje

A felelősségbiztosításnak a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra kell fedezetet nyújtania.

E-naplóba feltöltendő iratok

Kivitelezési dokumentáció feltöltésével egyidejűleg nyilatkozik az e-naplóban a felelősségbiztosítása kötvényszámáról és a biztosító nevéről.

Legkésőbb a munkaterület átadásakor feltölti nyilatkozatát az e-naplóba a felelősségbiztosítása kötvényszámáról és a biztosító nevéről.

A fenti nyilatkozattal egyidejűleg feltölti az e-naplóba a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy a felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet fennáll.

A fenti nyilatkozattal egyidejűleg feltölti az e-naplóba a biztosító által kiadott igazolást arról, hogy a felelősségbiztosítás vagy biztosítási fedezet fennáll.

2017. január 1-jét követően megkötött tervezési / kivitelezési szerződések tartalmi elemeinek bővítése

A tervezési szerződésnek tartalmaznia kell a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

(Ha a tervezési szerződés alapján végzett tervezési tevékenység e-naplójának készenlétbe helyezésére 2017. február 16-át követően kerül sor.)

A kivitelezési szerződésnek tartalmaznia kell a kivitelező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kivitelező kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik vagy legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkezni fog.

 

(Ha a kivitelezési szerződés alapján végzett kivitelezési tevékenység e-főnaplójának megnyitására 2017. február 1-jét követően kerül sor.)

[1] Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

[2] A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

[3] Abban az esetben, ha a kivitelezési szerződés alapján végzett kivitelezési tevékenység e-főnaplójának megnyitására 2017. február 1-jét követően kerül sor.

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.