BUDAPEST

1119 XI. ker. Bártfai u. 34.


Irodánk (Térkép
Tel: +36 1 371 16 20 
E-mail: office@mkpartners.eu

  • 20

A túlóraszabályok változása

2019. január 7., hétfő 16:18

Szerző: Dr. Fellegi Nándor

A munka törvénykönyvének (Mt.) 2019. január 1-jei módosítása elsődlegesen a munkaidő- és pihenőidővel kapcsolatos rendelkezéseket érintette. Az alábbiakban a rendkívüli munkaidővel (túlóra / túlmunka) kapcsolatos, leglényegesebb szabályokat ismertetjük.  

(Az Mt. 2019. január 1-jével bevezetett rendelkezéseit aláhúzással jelöltük.)

Alapvetések

Rendkívüli munkaidő    

-              a munkaidő-beosztástól eltérő,

-              a munkaidőkereten felüli,

-              az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó

munkaidő, továbbá

-              az ügyelet tartama.

A munkavállaló beosztás szerinti munkaidejébe a rendkívüli munkaidő tartamát jellemzően be kell számítani.

Elrendelés

A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) – főszabály szerint – a munkáltató állapítja meg, a rendkívüli munkaidőt a munkáltató rendeli el.

Nem minősül rendkívülinek a munkaidő, ha a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkaidő kezdetét megelőzően az alábbiak szerint módosítja:

-              gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény miatt, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább 96 órával, vagy

-              a munkavállaló írásbeli kérésére.

Korlátok

Időtartam

Naptári évenként 250 óra (kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb 300 óra) rendkívüli munkaidő rendelhető el.  

Változás a szabályozásban, hogy – a fenti 250 órán túlmenően – a munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján naptári évenként további legfeljebb 150 óra rendkívüli munkaidő is elrendelhető (önként vállalt túlmunka). Kollektív szerződés rendelkezése alapján az önként vállalt túlmunka mértéke – az évi legfeljebb 300 órát meghaladóan – naptári évenként legfeljebb 100 óra lehet. (A munkavállaló az önként vállalt túlmunkát rögzítő megállapodást a naptári év végére felmondhatja.)

Az időtartamot érintő korlátokat az alábbi táblázat szemlélteti:

 

Rendkívüli munkaidő

(maximum / naptári év)

 Nincs kollektív szerződésKollektív szerződés rendelkezése alapján
Egyoldalúan elrendelhető túlmunka250 óra300 óra
Egyoldalúan elrendelhető és önként vállalt túlmunka összesen400 óra400 óra

A fenti időkorlátok nem érvényesülnek azonban, ha a rendkívüli munkaidő elrendelésére baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében kerül sor.

Egyéb

Nem rendelhető el rendkívüli munkaidő

-              a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek 3 éves koráig,

-              a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke 3 éves koráig,

-              a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító kockázat fennállásakor,

-              a fiatal munkavállaló számára.

A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára - gyermeke hároméves korától négyéves koráig - rendkívüli munkaidő – főszabály szerint – csak hozzájárulásával rendelhető el.

Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő

-              a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára, vagy

-              baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében

rendelhető el.

Ellenérték

A munkavállalónak 50% bérpótlék vagy szabadidő jár

-              a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben,

-              a munkaidőkereten felül vagy

-              az elszámolási időszakon felül

végzett munka esetén.

A munkaszüneti napra, illetve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén 100% bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke 50%, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít.

Nyilvántartás

A munkáltató nyilvántartja

-              a rendkívüli munkaidő, illetve az önként vállalt túlmunkaként teljesített rendkívüli munkaidő tartamát, valamint

-              az önként vállalt túlmunkát rögzítő megállapodásokat.

*

Jelen tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.